Amb simplicitat i elegància

 
Encetava, dies enrere, a reflexionar sobre cap a on ens pot conduir, afanyar-nos en, l'us de les noves tecnologies. En quin es el panorama social en el que despunten noves maneres de fer i relacionar-nos amb l'entorn. En on volem anar, estam, o bé evolucionam.
La naturalesa del qui, es mostra essencial, per a traçar la possible trajectòria ..., dissenyant multitud d'estratègies ...
Observar, la dimensió de l'univers d'usuaris que cada cop es van afegint, afortunadament, gracies a una cada vegada major, millor, i més garantida accessibilitat, a la xarxa , i aprendre a col·laborar mentre treballem, també, en acordar una ètica, uns valors, per a la elaboració de criteris, normes, d'accessibilitat, o fins i tot, pot ser, una metodologia universal d'accés a la xarxa, proposant codis deontològics que en garanteixin l'us més acurat i respectuós possible.
El fet es que ens trobem en la vertiginosa onada de l'esdevenidor quotidià, davant les nostres particulars realitats i on aquestes depenen de condicionaments, socials, culturals, ..., i geogràfics, diversos.
Amb simplicitat i elegància.
De la mateixa manera que o faríem en un entorn real, la qual cosa passa per: entre moltes altres coses, cada matí, haver de llevar-te, rentar-te, o no, les dents, haver de tapar, o no, les nueses, per a provar, o no, d'aconseguir presentar la individualitat en societat, les preocupacions, o no, de les avantatges que procura tenir un sostre, l'alimentació garantida, l'assistència, l'atenció.
Internet es revela com un territori més a descobrir, on aconseguir-ho no passa afortunadament per haver de defensar-te a trets mentre s'avança en la conquesta de nous horitzons.
Com fer-ho passa per la opció personal que cada entorn natural et procura.
I per a gustos? Colors ...,  modes, interessos, il·lusions, somnis, ...
Gotes d'il·lusió, de màgia, d'atzar, d'immediatesa sorprenen la quotidianitat en que es van integrant usos en aplicacions diverses. La usabilitat, la simplicitat, senzillesa, es converteix en un valor afegit que accelera formules de participació, multi-disciplinaries, i diverses; les quals precisen nivells d'aprenentatge i maduració específics per a garantir-ne l'èxit, en funció a les expectatives. L'elegància també resulta una estratègia valuosa a tenir present a l'hora de fer més atractiva l'aventura de compartir en xarxa.
La Internet de les persones precisa d'un compromís elevat en accelerar els processos d'alfabetització digital. La Internet de les persones precisa d'uns mínims d'accessibilitat universal, en la qual la vulnerabilitat de la identitat i autenticitat individual quedin protegides.
La totalitat d'agents socials que intervenen en aquests que fers han de procurar traçar camins cap a nous horitzons on els factors de co-responsabilitat social marcaran les diferencies.
El naixement d'un nadó, a data d'avui, queda reconegut en el registre civil, a la partida de naixement. Es més que probable que en breu afegit a les dades oportunes trobem links a antecedents en presentacions multimitjà. El seu creixement, maduració e inserció social sempre ha anat lligat a la responsabilitat adquirida per l'entorn.
L'acceptació d'un entorn divers per naturalesa amb les possibilitats de comunicació que existeixen a l'actualitat ha de permetre garantir la optimització de recursos per a afrontar els reptes socials que s'ens presenten.

... Cap a on?

Disculpareu la retòrica que prova de fer entenedor l'esdevenir del pensament personal i el pensament col·lectiu en els temps que corren. Dic em disculpareu per la dissertació que em proposo fer sobre els nous usos relacionals que s'ens presenten gracies a l'allau de noves tecnologies i la possibilitat de col·laborar en xarxa.
La recorreguda dita de "Sols se que no se res", atribuïda a Sòcrates, que sembla continuava dient: "a diferencia d'aquells que diuen saber-ho tot"; se'm presenta a la memòria com a caricatura de la situació d'esglai social davant la incertesa ens els canvis que ens ha tocat en sort presenciar, i al mateix temps m'entusiasma la possibilitat de recerca col·lectiva (Pierre Lévy).
M'he decidit a encapçalar aquest escrit amb la qüestió de "Cap a on?" a conseqüència de que si bé, personalment, faig costat la visió optimista que ens situa en un continu procés de maduració social, no està de més llançar la pregunta al núvol per a intentar esbrinar les fites que ens podríem, podem, o hem de proposar plegats.
M'he permés anar a visitar la Viquipèdia, a la recerca de contextualitzar entorn a societat i tecnologia, i m'hi he trobat una no gens meinspreable aportació col·lectiva de coneixement. Us en recomano la lectura, atrevint-me a extreuren el paràgraf destacat:

"Les tecnologies de la informació i la comunicació no són cap panacea ni fórmula màgica, però poden millorar la vida de tots els habitants del planeta. Disposem d'eines per a arribar als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, d'instruments que faran avançar la causa de la llibertat i la democràcia, i dels mitjans necessaris per a propagar els coneixements i facilitar la comprensió mútua" (Kofi Annan, Secretari general de l'ONU, discurs inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003)[1]"

Us he de comentar, resulta il·lustratiu, que mentre tafanejava a Internet m'he capficat en llegir un dels darrers posts de Dolors Reig a El Caparazon, Everyware, Internet of things, visualización de datos y Sociedad científica, el qual, afegit a aquest sentiment d'haver d'aportar allò que em volta pel cap, m'ha empés a escriure aquestes ratlles amb la voluntat de col·laborar a entre tots fer possible un mon millor.

Tampoc fa massa dies em felicitava d'una singladura en xarxa sobre "Consultoria artesana", ressenyat al Buzz per Dolors Reig i Anna Cabañas entre altres que després he començat a seguir, que amb la seva declaració de principis em convencia de que això avança positivament ...

... Cap a on?

LA ROMÀNTICA DEL SALADAR

Una bona manera d'anar-mos coneguent