Vida laboral (disseny)

1978/79 - Treballa com aprenent al estudi publicitari "Creativos Asociados". (Palma)

1981/82 - Treballa de delineant al taller de joguines "OKAPI". (Barcelona)

1984/86 - Treballa com a dibuixant en el taller d'arts gràfiques de la impremta "Son Espanyolet". (Palma)

1986 hivern - Primer contacte amb el món editorial a través del setmanari "SOVINT" a la empresa "Premsa y Televisión". (Palma)

1986 estiu - dibuixant i fotomecànic en el taller gràfic de l'impremta "Gràfic Art". (Llucmajor - Mallorca)

1986/88 - En societat amb Antonio del Valle i Paco Paez, engega el seu primer estudi creatiu "BARÓ i del VALLE". (Palma)

1988/90 - Treballa com a Gerent de la empresa de fotomecànica i serveis gràfics "Premsa y Televisión". (Palma)

1990 - Col·labora intensament en la informatització de l'agencia de publicitat "IZY". (Palma)

1990/91 - Treballa com a director tècnic per a la empresa "Publi-Pan" (Pain Pub), suports publicitaris. (Madrid/Bruseles)

1990/91 - Treballa per l'acadèmia Ceta 2 depenent de l'INEM en la realització de cursos de publicitat i disseny gràfic; encarregant-se de l'àrea d'imatge i grafisme. (Palma)

1991/92 - Treballa com a instructor de Disseny assistit a "l'Escola Balear de Disseny". (Palma)

1992 - Engega l'aula de formació per a Apple Balears.

1993/95 – Edita i dirigeix el Setmanari d'informació general "La Nau" del que surten al carrer fins a 48 números. (Palma)

1995 - Treballa com a instructor en el curs de publicitat desenvolupat per a l'acadèmia "AlFa" abans Ceta 2 i depenent de l'INEM. (Palma)

1995/00 - Treballa a PIMECO (Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca) com a secretari territorial i de dinamització Comercial

2000 - Treballa a l'agència de publicitat IZY i n'és l’executiu de la Conta de la marca de vehicles Comercials Renault.

Estudis

1975 - Títol de Graduat एस्कोलर

1976 - Obté els títols de Català elemental i bàsic que en l'actualitat representen el nivell B de Català

1980 - Títol de Batxiller

1982
- Curs d'Orientació Universitària (COU)


1981/1984
- cursa estudis (fins a tercer grau) a la escola d'Arts Aplicades MASSANA


1986
- Títol de Director d'activitats de temps lliure infantil i juvenil, reconegut per la Direcció General de la Joventut, i per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear

Agustí Baró

Palma de Mallorca, 22 de juliol de 1961

És devers a l’any 1975 quan Agustí Baró comença a dedicar-se a la bella tasca d’animar grups d’infants, engrescant-los en la música, el teatre, el mim i el joc, a resultes de l’experiència adquirida de la ma de Pere Pavia, en el col·legi Lluís Vives. Pren part com a fundador, junt a Pep Gómez i Biel Porcel, del grup de teresetes i animació infantil DRACMANS.

Cap a l’any 1976 i fins a l’any 1979, al costat de Yori Oliver, i desprès en solitari 1980 a 1982 en les seves estades parcials a l’illa de Mallorca, participa com a mestre de taller en el col·legi Pius XII de la experiència docent musical anomenada “Sensibilització musical” la qual seguint el sistema d’ensenyament musical “Kodali” introdueix als infants al mon musical amb el suport del joc y la pantomima.

Al 1979 es trasllada a Barcelona on ensenya cançons en solitari i estudia a l’escola Massana d’Arts i Oficis així com al taller municipal de gravat de San Fernando. És durant aquest període quan engega junt a Carles Capdevila l’orquestra Clandestina, grup de teatre de carrer, animació infantil i orquestra de ball en català.

De 1980 a 1983 exerceix com a cap de serveis d’esplai al districte III de Barcelona. A Sarrià viu aleshores una de les experiències més riques: fent-hi molta feina en la consolidació d’allò que s’anomenen centres cívics i que esdevenen autèntics bressols de cultura i focus d’irradiació civico-cultural intensament dinamitzadors. És durant aquest temps que també comparteix estudi i experiències plàstiques amb Keif Paterson i Pere Pi Joan.

Ja abans de partir cap a Barcelona i a resultes de la seva experiència professional com a grafista col·labora en diverses experiències editorials com son “L’Ombra Vesada”, entre altres, i les publicacions de l’Institut d’Estudis Baleàrics de les quals n’és el responsable i dissenyador gràfic, a instancies del seu primer director Jordi Gaia i Estelrich, fins al canvi d’imatge de l’entitat dut a terme el 2004.

Quan torna definitivament a Mallorca,1984, compagina el seu ofici de dissenyador gràfic amb el mon de l’animació infantil i la dinamització socio-cultural.

Al 1985 munta el grup d’animació infantil “RETALLS” i més endavant fa incursions en el mon del jazz, deixant per a gaudir-ne una gens menyspreable discografia.

El tarannà públic d’Agustí Baró com a intèrpret de cançó infantil, tal volta, sigui la causa de que el seu caràcter multi disciplinar pugui haver passat desapercebut; si mes no el seu ofici i saber fer com a director d’art, dissenyador gràfic i publicista n’ha estat una realitat que a ningú de l’ofici i que l’ha hagut de menester pot haver restat en l’oblit.

Circumstancies, pot ser adverses, fan que al 2002 Agustí Baró opti per emprendre una nova singladura que el du a realitzar un reciclatge personal i professional cap al món de la fotografia, la imatge, el vídeo-art, el documental i el cinema del qual en gaudeix i que de segur ens en farà gaudir a tots.

Perquè vull - Ovidi Montllor -
Plovia, aquell dia, Perquè vull! Perquè tinc ganes que plogués!
Sortia ella de casa. Perquè vull! Perquè tinc ganes que sortis!
Tenia jo un paraigua. Perquè vull! Perquè tinc ganes de tenir!
Vaig dir-li de tapar-la. Perquè vull! Perquè tinc ganes d'ajudar!
Va dir-me: Encantada! Perquè vull! Perquè tinc ganes d'encantar!
Va arrapar-se a mi. Perquè vull! Perquè tinc ganes d'estimar!
Vam viure un món precios. Perquè vull! Perquè tinc ja ganes de viure!
Després varem parlar. Perquè vull! Perquè tinc ganes de parlar!
Vam volar pel món. Perquè vull! Perquè tinc ganes de volar!
Vam sentir un món nou. Perquè vull! Perquè no m'agrada aquest!
Vam veure que és millor. Perquè vull! Perquè se que és millor!
Vam menjar el més bo. Perquè vull! Perquè se que es pot menjar!
Vam viure amb gent preciosa. Perquè vull! Perquè estic tip de la contrària!
Tot era meravella. Perquè vull! Perquè estic fart de fàstics!
Tot era de tothom. Perquè vull! Perquè tot és de tots!
I acabe la cançó. Perquè vull! Tot comença en un mateix.

Benvinguts

Benvinguts a n'aquest "blog" personal on podreu trobar la experiencia de vida d'aquest vostre humil servidor. Per aquells a qui pugui interessar; facilitant l'accés al que queda per a la memòria, compartir el dia a dia i acordar plegats, si us ve de gust, un demà, de segur, ple de ventures

Per a mi mateix, pels meus fills, pels meus pares, pels que ja no hi son, pels que hi som ara, pels ciutadans del món, i després d'haver-me resignat a l'ostracisme, el món es belluga i les noves tecnologies em permeten tornar a somiar en aprendre plegats a conviure en un mon cada cop millor.