Estudis

1975 - Títol de Graduat एस्कोलर

1976 - Obté els títols de Català elemental i bàsic que en l'actualitat representen el nivell B de Català

1980 - Títol de Batxiller

1982
- Curs d'Orientació Universitària (COU)


1981/1984
- cursa estudis (fins a tercer grau) a la escola d'Arts Aplicades MASSANA


1986
- Títol de Director d'activitats de temps lliure infantil i juvenil, reconegut per la Direcció General de la Joventut, i per la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear

Cap comentari: