Agustí Baró

Palma de Mallorca, 22 de juliol de 1961

És devers a l’any 1975 quan Agustí Baró comença a dedicar-se a la bella tasca d’animar grups d’infants, engrescant-los en la música, el teatre, el mim i el joc, a resultes de l’experiència adquirida de la ma de Pere Pavia, en el col·legi Lluís Vives. Pren part com a fundador, junt a Pep Gómez i Biel Porcel, del grup de teresetes i animació infantil DRACMANS.

Cap a l’any 1976 i fins a l’any 1979, al costat de Yori Oliver, i desprès en solitari 1980 a 1982 en les seves estades parcials a l’illa de Mallorca, participa com a mestre de taller en el col·legi Pius XII de la experiència docent musical anomenada “Sensibilització musical” la qual seguint el sistema d’ensenyament musical “Kodali” introdueix als infants al mon musical amb el suport del joc y la pantomima.

Al 1979 es trasllada a Barcelona on ensenya cançons en solitari i estudia a l’escola Massana d’Arts i Oficis així com al taller municipal de gravat de San Fernando. És durant aquest període quan engega junt a Carles Capdevila l’orquestra Clandestina, grup de teatre de carrer, animació infantil i orquestra de ball en català.

De 1980 a 1983 exerceix com a cap de serveis d’esplai al districte III de Barcelona. A Sarrià viu aleshores una de les experiències més riques: fent-hi molta feina en la consolidació d’allò que s’anomenen centres cívics i que esdevenen autèntics bressols de cultura i focus d’irradiació civico-cultural intensament dinamitzadors. És durant aquest temps que també comparteix estudi i experiències plàstiques amb Keif Paterson i Pere Pi Joan.

Ja abans de partir cap a Barcelona i a resultes de la seva experiència professional com a grafista col·labora en diverses experiències editorials com son “L’Ombra Vesada”, entre altres, i les publicacions de l’Institut d’Estudis Baleàrics de les quals n’és el responsable i dissenyador gràfic, a instancies del seu primer director Jordi Gaia i Estelrich, fins al canvi d’imatge de l’entitat dut a terme el 2004.

Quan torna definitivament a Mallorca,1984, compagina el seu ofici de dissenyador gràfic amb el mon de l’animació infantil i la dinamització socio-cultural.

Al 1985 munta el grup d’animació infantil “RETALLS” i més endavant fa incursions en el mon del jazz, deixant per a gaudir-ne una gens menyspreable discografia.

El tarannà públic d’Agustí Baró com a intèrpret de cançó infantil, tal volta, sigui la causa de que el seu caràcter multi disciplinar pugui haver passat desapercebut; si mes no el seu ofici i saber fer com a director d’art, dissenyador gràfic i publicista n’ha estat una realitat que a ningú de l’ofici i que l’ha hagut de menester pot haver restat en l’oblit.

Circumstancies, pot ser adverses, fan que al 2002 Agustí Baró opti per emprendre una nova singladura que el du a realitzar un reciclatge personal i professional cap al món de la fotografia, la imatge, el vídeo-art, el documental i el cinema del qual en gaudeix i que de segur ens en farà gaudir a tots.

1 comentari:

Olivia ha dit...

i sa ceramique ......que?